BDDK likidite karşılama oranına ilişkin yönetmelikte düzenlemeye gitti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklere göre, yönetmelikte yüksek kaliteli likit varlıkların sınıflandırıldığı maddeden “ipotek teminatlı menkul kıymetler” ifadesi çıkarılırken, yerine “teminatlı menkul kıymetler” eklendi.

Bu değişiklikle bankanın kendisi, bağlı ortaklıkları veya iştirakleri tarafından ihraç edilen teminatlı menkul kıymetlerin, yüksek kaliteli likit varlıklar olarak değerlendirilemeyeceği hükme bağlandı.

Yönetmelik değişikliği ile 2A kalite likit varlıklar da yeniden tanımlandı.

Böylece yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu tarafından verilen uzun vadeli kredi derecelendirme notu “AA-“, uzun vadeli kredi derecelendirme notunun bulunmaması halinde kısa vadeli kredi derecelendirme notu “AA-“ye eşdeğer ya da böyle bir derecelendirme notu bulunmaması halinde bankanın içsel derecelendirme sistemi uyarınca hesaplanmış temerrüt olasılığı “AA-” veya daha yüksek olan teminatlı menkul kıymetler ile diğer borçlanma araçları, 2A kalite likit varlıklar olarak değerlendirilecek.

Öte yandan yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar hakkında hükümlerin belirlendiği madde de revize edildi.

Söz konusu değişiklikler, uluslararası standartlardaki uygulamaları mevzuata uyarlamak ve son dönemde bankaların ipotek teminatlı menkul kıymetler ile varlık teminatlı menkul kıymet türündeki ihraçlarının artış eğiliminde olması nedeniyle yapıldı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.