Dövizle askerlik kapsamından çıkartılanlara askerlik yolu yine açıldı

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan 7415 sayılı “Askerî Ceza Kanunu Ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” değişikliğine nazaran dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ait yol ve asıllar açıklandı.

Yapılan değişiklik şöyle:

“Mülga 1111 sayılı Kanun gereği dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ait adap ve esaslar

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) Mülga 1111 sayılı Kanuna nazaran dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlardan; ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri yahut rastgele bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla mühletle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, yurt dışı temsilciliklere yahut askerlik şubelerine kendileri, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla 31/12/2025 tarihine kadar müracaat etmeleri ve 40.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatın müracaat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit edilen döviz alış kuruna nazaran avro yahut karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ayrıyeten ödemeleri hâlinde;

a) Evvelden ödemiş oldukları döviz meblağı, müracaat tarihindeki 39 uncu hususun birinci fıkrasında öngörülen fiyattan az olanlar, eksik kalan fiyatı müracaat tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ödemeleri hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır.

b) Evvelden ödemiş oldukları döviz fiyatı, müracaat tarihindeki 39 uncu unsurun birinci fıkrasında öngörülen meblağa eşit yahut bu meblağdan fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır. Fakat bunların fazladan ödedikleri döviz geri ödenmez.

(2) Bu husus kapsamında yapılacak döviz ödemeleri; yurt dışında yurt dışı temsilcilikleri, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 39 uncu hususun yedinci ve sekizinci fıkra kararları kapsamında tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilir.”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.