YTB en az 60 KPSS puanı ile işçi alımı yapacağını duyurdu! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” kapsamında işçi alımı başlattı. Paklık Vazifelisi, Sürücü, Boyacı, Elektrik Teknikeri ve Programcı takımlarında görevlendirme yapacak olan kurum, adaylardan en az lise mezunu olma kaidesi arıyor.

SON MÜRACAAT NE ZAMAN

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işçi alımı müracaatları 20 Haziran 2022 tarihi prestiji ile başladı. Adaylar 4 Temmuz 2022 tarihine kadar Oğuzlar Mah. Mevlana Bul. No: 145 Balgat/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan başkanlığın ana hizmet binasına elden yahut posta yoluyla yapılacak. 

GEREKLİ DOKÜMANLAR NELER?

1- Fotoğraflı “İş Talep Formu” (Başkanlığın internet sitesinin Duyurular kısmından temin edilebilir).

2- Müracaat kaidelerine uygun KPSS puan evrakının kopyası.

3- Diploma/mezuniyet evrakının kopyası (e-Devletten alınabilir).

4- Nüfus kayıt örneği evrakı (e-Devletten alınabilir).

5- Yerleşim yeri (ikametgâh) dokümanı (e-Devletten alınabilir).

6- İsimli sicil dokümanı (e-Devletten alınabilir).

7- SGK tescil ve hizmet dökümü dokümanı (e-Devletten alınabilir).

8- Erkek adaylar için askerlik durum dokümanı (e-Devletten alınabilir).

9- Takviye Çalışanı (Temizlik Personeli) konumu için varsa paklık ve/veya hijyen sertifikasının kopyası.

10- Takviye Çalışanı (Boyacı) durumu için İŞKUR, Ulusal Eğitim Bakanlığı, Mesleksel Yeterlilik Kurumu yahut Üniversiteler tarafından verilen İnşaat Boyacısı/Boyacı evrakının kopyası.

11- Takviye İşçisi (Şoför) konumu için şoför evrakı (arkalı-önlü), psikoteknik dokümanı ve SRC2 evrakının kopyası.

12- Programcı konumu için yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili olmayan kısımlarından mezun olanların bilgisayar programcılığı alanına ait ders aldığını gösterir doküman yahut bu alanda Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın kopyası.

13- Programcı durumu için YDS yahut dengi puan evrakının kopyası.

14- Programcı durumu için varsa .NET/C#/ASP.NET sertifikasının kopyası.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 2- 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak.

3- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu İşçi Seçme İmtihanı (B) Kümesinden lisans mezunları için KPSS P(3), ön lisans mezunları için KPSS P(93) ve ortaöğretim mezunları için KPSS P(94) puan tipinden en az 60 puan almış olmak kaydıyla müracaatta bulunanlardan, KPSS puan tipi ve tercih edilen durum unvanı temel alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına nazaran ilan edilen durum sayısının 10 katı adayın içerisinde bulunmak.

5- Adaylar yalnızca bir konum unvanı imtihanına başvurabilecektir. Birden fazla konum unvanına yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi konumlarında misyon yapmakta iken, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kontratı kurumlarınca feshedilenler ile kontrat devri içerisinde hizmet kontratını tek taraflı feshedenlerin, müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lakin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların Ek 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı feshedenler kelam konusu bir yıllık bekleme mühleti kaidesine tabi değildir.

RESMİ İLAN METNİ

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.