UDEF’ten uluslararası öğrenci raporu: Ülke ekonomisi ve kamu diplomasisine büyük katkı

Akademik öğrenimini Türkiye’de sürdüren yabancı öğrencilere ev sahipliği yapan ve öğrencilerin sosyal hayata karışmasına öncülük etme amacıyla hareket eden Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu 18 yıldır hizmet veriyor. Misafir öğrenciler için UDEF çatı kuruluşu altında kendisine bağlı 63 uluslararası öğrenci derneği ve temsilcilikleri ile Türkiye’nin 76 şehrinde 75 bin misafir öğrenciye hizmet ediyor. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye’ye Ekonomik ve Kamu Diplomasi üzerinde yaptığı katkıları ve hedefleri üzerine rapor hazırladı. Raporda dünya üzerinde uluslararası öğrencilerin dağılımının ev sahipliği yapan ülkelere ekonomik katkısının uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağına vurgu yapılacak öneriler sunuldu.

Uluslararası Öğrencilerin Kamu Diplomasisine katkısı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun hazırladığı “Uluslararası Öğrencilerin Türk Kamu Diplomasisine Katkısı” başlıklı raporda öğrenciler üzerinden Türkiye ve dünyadaki kamu diplomasisi ele aldı. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu(UDEF) tarafından hazırlanan “Uluslararası Öğrencilerin Türk Kamu Diplomasisine Katkısı” isimli raporda uluslararası öğrenci programlarının kamu diplomasisine katkıları incelendi. Dr. Aigul Kabirova, Azamat Arpachiev ve Dr. Salman Narlı tarafından hazırlanan raporda dünyada ve Türkiye’de uluslararası öğrencilerin kamu diplomasisine vermiş olduğu katkının önemine vurgu yapıldı.

En fazla kamu diplomasisi yatırımı yapan ülkeler İngiltere ve Fransa olduğu belirtildi.

İngiltere de yumuşak gücün devlet politikasının olmazsa olmaz parçası olduğu sonucuna varmış bulunmaktadır. Edinburgh Üniversitesi Uluslararası Kültürel İlişkiler Enstitüsü Profesörü J. P. Singh, “yumuşak gücün bariz bir şekilde önemli” olduğunu ifade eder. Ona göre, “Birleşik Krallık’ın yumuşak gücü, uluslararası öğrencilerden, turistler ve yabancı yatırımlarından gelir sağlamakta ve BK’nin uluslararası siyasi nüfuzunu artırmaktadır. Günümüzde devletler tarafından uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaparak ülke markalaşması inşa edilmektedir. Türkiye de YTB (2010), TDV (1975) gibi kuruluşlar yardımıyla uluslararası öğrencilerle ilgilenerek eğitimde bir cazibe merkezi haline gelmeyi amaçlamaktadır. Sözgelimi, YTB’li uluslararası öğrencilerden, YTB’nin soydaş ve akraba topluluklar için kurulduğunu dikkate alarak o coğrafyalarda Türkiye lehine bir kamuoyu oluşturmada katkıda bulunmaları beklenmektedir.

“Türkiye yabancı öğrenciler için cazibe merkezi haline gelmiştir”

Çalışmada YTB’li uluslararası öğrencilerle ilgili veriler incelenerek uluslararası öğrencilerin Türkiye’de edindikleri bilgi birikimi ve hayat deneyimlerinden dolayı diğer hemşerilerine göre farklı konumda oldukları görülmektedir. Çünkü dünyanın her yerinde kimi kültür elçisi, kimi ticaret elçisi olarak, kimi ikisini de yaparak, Türkiye ile kendi ülkesi arasında gönül bağı başta olmak üzere fikir birliği ve iş birliği kurulmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada misallerle Türkiye mezunlarının Türk dilini ve kültürünü yaygınlaştırdığı, Türkiye’nin ticaret hacmini arttırdığı, Türkiye’nin eğitimde bir cazibe merkezi haline geldiği ortaya konmuş; ülke imajının güçlenmesinde uluslararası öğrenci hareketliliğinin ciddi role sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

Dünyada Uluslararası Öğrencilerin Ağırlayan Ekonomiye Katkısı

“2018 yılı verilerine göre küresel ekonomiye 200 milyar dolardan fazla katkısı olan uluslararası öğrenci pazarının önemli bir kısmını ABD, İngiltere, Fransa, Avustralya ve Kanada elinde tutmakta; uluslararası öğrencilik Malta ve Kıbrıs gibi ülkelere de önemli bir ekonomik gelir sağlamaktadır.” (TGSP, 2021) Ülkelerdeki beyin göçünü çekmek için çeşitli projeler ve imkanlar oluşturan ülkeler, eğitimini tamamlayan öğrencileri ekonomik ekosisteme dahil ederek yüksek paydada ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyor. Uluslararası Eğitimciler Birliği, NAFSA’nın son analizine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ABD kolej ve üniversitelerinde okuyan uluslararası öğrencilerin ABD ekonomisine 33,8 milyar dolarlık katkısı ve 335.423 kişinin çalışma katkısı olmuştur. Uluslararası öğrenci hareketliliğinin İngiltere ekonomisine katkısı ise 2019 yılında 25 milyar sterlini aştığı hesaplanmıştır (TGSP, 2021).

Türkiye’ye 2 milyar dolardan fazla katkı sağlayacaklar

Türkiye, 2022 yılında dünyada eğitim gören toplam uluslararası öğrencilerin %2,9’una ev sahipliği yapıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açıklamasına göre (28 Kasım 2022 / Ankara) Türkiye’de 198 ülkeden toplamda 300.000’i aşkın uluslararası öğrenciyi göz önünde bulundurursak Türkiye ekonomisine katkıda önümüzdeki yıl kayda değer artış olacaktır (Özvar, 2022). Her öğrencinin yıllık ortalama 7000 dolarlık harcama yaptığı verisi üzerinden öğrencilerin Türkiye’ye 2,1 milyar doların üzerinde yıllık katkısı söz konusudur.

2025 yılında uluslararası öğrenci sayısının 8 milyona çıkması beklenmektedir

(Ertepınar, 2017; Aydın, 2017).

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan raporda uluslararası öğrencilerin ekonomik ve kamusal alana katkılarını daha iyileştirici hale getirmek için bazı öneriler sunulmuştur.

Bunlar;

• Uluslararası öğrencilerin ülke ekonomisine bir yük değil, aksine katkıda bulunan faktör oldukları konusunda kamu farkındalığı çalışmaları,

• Öğrencileri; mülteci, sığınmacı ve geçici koruma statüsündeki insanlarla aynı kategoride ele almanın sonlandırılması,

• Üniversitelerin hazırladığı raporlarda uluslararası öğrencilerden elde ettikleri gelirin açıklanması,

• Yabancı uyruklulara yönelik son senelerde uygulanmaya başlanan bazı zorlaştırıcı işlemlerin öğrenciler lehine düzenlenmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx